VLAANDEREN

Vlaams Gewest - Vlaamse Gemeenschap - Vlaamse Overheid

VLAAMS-BRABANT BRUSSEL ANTWERPEN LIMBURG Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen BELGIE

1. VLAANDEREN

Gelukkig is er sinds 1830 een en ander veranderd in Belgie. De verschillende taalgebieden in het koninkrijk worden nu gerespecteerd : Nederlands, Frans en Duits. Alleen Luxemburgs werd over het hoofd gezien. De gemeenschappen en gewesten zijn nu voor vele materies verantwoordelijk. Hoewel de provincies zeer dicht bij de burger staan, moesten ze veel bevoegdheden afstaan..

De constitutie van Belgie vermeldt een Vlaams en een Waals gewest, maar deze overheden noemen zich niet-officieel respectievelijk Vlaanderen en Wallonie. De Belgische grondwet vernoemt een Vlaamse, een Franse en een Duitstalige gemeenschap; de taalgebieden zijn echter het Nederlandse, het Franse en het Duitse, afgezien van het tweetalige. De Vlaamse gemeenschap en het Vlaams gewest worden samen niet-officieel Vlaanderen genoemd. Hun hoofdstad is Brussel, dat zich buiten het Vlaams gewest bevindt. De huidige Vlaamse regering wil de zaken blijkbaar positief bekijken, want voor een paar dagen stelde ze in het Vlaams parlement een Vlaams minister van gezelligheid voor.

2. WEST-VLAANDEREN en OOST-VLAANDEREN

Door de Vlaamse centralisering moeten nog altijd vele West- en Oost-Vlamingen naar Brussel pendelen. Waarom niet meer werkgelegenheid voor ambtenaren in Brugge, Kortrijk, Gent en Aalst ? Het gebruik van 'Vlaanderen' voor alle Vlaamse provincies dooft de herinnering aan het graafschap Vlaanderen uit en is weinig bevorderlijk voor de contacten met Zeeuws- en Frans-Vlaanderen, want daar wonen 'Fransen' en 'Nederlanders' en geen 'Deelstaat-Vlamingen'.

3. LIMBURG EN BRABANT

Ook Limburgers en Antwerpenaren dienen nog te veel naar Brussel te pendelen. De vervlaamsing van Limburg snijdt West-Limburg af van Nederlands Limburg. Ook de Antwerpenaars worden door het oneigenlijk gebruik van 'Vlaanderen' weggevoerd van hun band met Noord-Brabant in het hertogdom Brabant. De grote stad Antwerpen krijgt in het Vlaamse bestel geen enkele functie toebedeeld.

Vlaams-Brabant geniet aan de ene kant van de aaanwezigheid van Brussel,maar het ondervindt er ook de nadelen van. Brussel wordt door de Vlaamse centralisering niet Vlaamser, want noch de oude, noch de nieuwe Brusselaar kiest graag volledig voor Vlaams of Frans. De Nederlandstaligen van Brussel en de inwoners van Halle-Vilvoorde genieten volop van de voordelen van de hoofdstad, maar hun politieke invloed in het eenheids-Vlaanderen is bijzonder klein.

BESLUIT

Liever een gedecentraliseerd BRABANT-LIMBURG-VLAANDEREN dan een unitair Vlaanderen, in het belang van de Brabanders uit Brussel, Vlaams-Brabant en Antwerpen, de Limburgers uit Limburg en de Vlamingen uit Oost- en West-Vlaanderen.

LINKS

vlaanderen-brabant-limburg

http://vlaanderen.jouwweb.nl/

http://vlaanderen.atwebpages.com/

NOORD-BELGIE

http://noord-belgie.mypressonline.com

BELGIE

http://belgi.freefronthost.com/belgie_belgique_belgium.html

belgie-belgique-belgien

INFO

Info

Liever dan een unitair 'Vlaanderen' : eenheid in verscheidenheid :

BRABANT-LIMBURG-VLAANDEREN in Belgie.

B R A B A N T - L i m b u r g - V l a a n d e r e n